Nyt og aktuelt

Plakat motiv til udstilling?

Mon ikke der gemmer sig nogle gode ideer eller motiver blandt vore medlemmer?
Kom ud af busken. Jo mere vi har at vælge mellem jo bedre.
Steffen Bue supporterer med grafisk opsætning, så du skal alene komme med input til motiv.
Alt skal være parat og færdigt til den aktuelle fernisering. Dine ideer skal være os ihænde senest 16 dage før den aktuelle ferniseringsdato. Ring eller skriv til Steffen på tlf. 30 54 16 56 / email: buetegnlev@gmail.com
 

Cantinos Restaurant, Pennehave 2, Rungsted, tlf.45572518

tilbyder Aktiv Kunsts medlemmer 20% rabat på måltidet, når vi kommer og spiser. Book plads i forvejen. Maden og betjeningen får en varm anbefaling af bestyrelsen.
Bemærk at rabatten IKKE gælder drikkevarer.
Fortæl personalet, at du er medlem af Aktiv Kunst samtidig med bestillingen.

 

Flytning af atelier fra Usserød Skole

Atelieret flytter fra Usserød Skole d. 2. februar 2019 til den tidligere politistation på Hørsholm Alle 4. Oplysning om hvornår vi kan tage det nye i brug kommer senere.
I løbet af foråret skal værkstederne i Gutfeldtshus også flyttes til samme adresse.

 

Ny og forbedret hjemmeside på vej

Aktiv Kunsts nuværende bookingsystem og kontingentsystem fungerer ikke optimalt, derfor arbejder Gitte Snorgaard på en fremtidig løsning, der letter brugervenligheden for både medlemmer og bestyrelse. 
Det nye system bliver introduceret i 2019.

 

Fuglsanghus

Som nævnt i Ajour-maj får Aktiv Kunst fra 2019 mulighed for at udstille i Fuglsanghus i 6 måneder frem for de nuværende 4 måneder årligt.
Den chance tager vi imod med kyshånd, for sådan kan vi bedre tilgodese alle vores medlemmers udstillingsønsker.
Bestyrelsen arbejder på en model til at udnytte de ekstra måneder på en hensigtsmæssig måde.
Flere udstillinger er lig med flere arbejdsopgaver. Derfor vil udstillingsretten i 2019 også indebære praktisk assistance i forbindelse med disponering, ophængning og nedtagning ud over de ekstra udstillingsvagter, der nødvendigvis følger med.
Når et medlem fra 2019 tilmelder sig en udstilling, tilknyttes tilmelding til specifikke opgaver. Bestyrelsen er ikke blevet større, og kan ikke løfte så mange ekstra opgaver alene.
Når funktionen er sat i drift på hjemmesiden, følger mere information om hvordan det bruges.
 
Kulturdagen 
Aktiv Kunst deltager i Kulturdag 2018 den 1. september kl. 10-17 på Ridebanen. Kulturdagen arrangeres af Hørsholm Kommune. Aktiv Kunst vil være i 2 pavilloner, en med billedkunst og en med smykke- glaskunst mm. som arbejdende værksteder
Kom og hjælp med at præsentere Aktiv Kunst, uddele af flyers, mv. Skriv til Kjeld Sivertsen. ingksivertsen@gmail.com
Sæt kryds i kalenderen og afsæt tid til et besøg i løbet af dagen.
Alle medlemmer har fået tilsendt detaljeret program pr. email.
 
Det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum
Hørsholm Kommune har nedsat en arbejdsgruppe der skal komme med et eller flere konkrete forslag til hvordan området og bygningerne kan anvendes/udvikles til andre kulturelle formål. Forslagene sendes til kommunalbestyrelsen inden augustkonferencen 2018. For Aktiv Kunst deltager Steffen Bue og Kjeld Sivertsen i arbejdsgruppen.
Ideer modtages gerne. Skriv til Kjeld Sivertsen ingksivertsen@gmail.com.  

NYT AFTENHOLD:  Vi starter et aftenhold tirsdag aften, første gang tirsdag d. 13. marts kl. 19. Der er tilmeldt 4 og der er plads til flere. Hvis du er interesseret, så mød op om tirsdagen og ring på 31101042, hvis du ikke kan komme ind.
Kontakt Kjeld, 31101042, ingksivertsen@gmail.com


Keramik

Værkstedet benyttes nu også om aftenen af enkelt medlemmer. Kontakt Inge Ravn for nærmere oplysninger. Der er ledige pladser på keramikhold mandag. Kontakt Pia Corell 27260640, piacorellpc@gmail.com.
Annette Nørregaard Christiansen har holdt kursus i begitning af stentøj i Gutfeldtshus i weekenden den 14.-15. april. Annette er en god underviser, alle deltagere fik stort udbytte.


Fotobog

Jette Junget har udgivet fotobog for efterårsudstillingen i 20 eksemplarer. 1 stk. tilbage. Pris 100 kr. Kontakt Annie Vabbersgaard,.23301669, annie-edb@os.dk
Vinterudstillingen er fotoregistreret af Patrick Byron og Steffen Bue. En fotobog for 2018 er planlagt. 

  

Borgermøde

Tirsdag aften den 3. oktober kl. 18-20 vil Hørsholm Kommune afholde borgermøde om evt. brug af Jagt-og skovbrugsmuseets bygninger på Folehavevej 13 i Hørsholm. Mødet holdes formentlig i kantinen på rådhuset.

Steffen Bue vil fremlægge følgende visioner for Aktiv Kunst:
1.    Siden 1983 har foreningen været en populær og særdeles aktiv medspiller i kulturlivet i Hørsholm Kommune
2.    Foreningens omkring 160 medlemmer arbejder året rundt på de 4 etablerede værksteder
-Keramik / Gutfeldtshus, -Glaskunst / Gutfeldtshus, -Grafik / Gutfeldtshus, -Maleri / på Hannebjerg
3.    Udover det kreative arbejde og samvær i værkstederne arrangerer vi en række udstillinger hele året: 4 gange i Fuglsanghus samt månedsvis på Louiselund, lejlighedsvis i Trommen og hos flere private næringsdrivende
4.    Dette er vores oplæg til en ny ideel løsning: Da Hannebjerg skal forlades og Gutfeldtshus er alt for småt og mørkt, har vi en plan for et nyt koncept i den bageste længe på det tidligere jagt- og Skovbrugsmuseum. Her vil være de nødvendige m2 til alt. Forslag til navnet: KUNST- OG KREATIVITETSHUSET
5.    Perspektivet med denne løsning er ”at samle”:
-plads til flere nye yngre og aktive borgere
-plads til at alle Aktiv Kunsts værksteder ligger på samme lokalitet
-plads til de løbende udstillinger i Aktiv Kunst måned for måned
-plads til koncertsal til Musikskolen og Hørsholm Musikforening
-plads til Frivillighedscentret
-plads til at etablere tilbud om workshops som en del af profilen
-plads til årligt Kunstmarked
-plads til nye aktiviteter: Stenhugning, bronzestøbning, træskær etc.
-få genåbnet Caféen som et væsentligt aktiv
-Huset vil give Hørsholm Kommune en mulighed for at profilere sig som kulturby
6.    Planløsning (tegninger)
7.    Konklusion: Konceptet giver synlighed, liv og udvikling og vil kunne blive en markant nyskabelse i Hørsholm Kommunes kulturelle landskab.
Vi ønsker at så mange medlemmer som muligt møder op og støtter vores forslag

 

Sofieholm

Onsdagsholdet (keramik) har besøgt Sofieholm i marts og set udstillingen ”Glasur”.
Jytte Duus skriver: Det var en meget interessant udstilling, som for det meste omhandlede arbejder med glas. Formerne var overraskende uskønne. Enkelte af de udstillede arbejder var en kombination af ler og glas, der var spændende og interessante værker især for os, som er interesseret i keramik
 

Medlemsliste for Aktiv Kunst

Medlemmerne efterspørger ofte en kontaktliste til andre medlemmer i foreningen. Fordi personlige data kræver en høj grad af beskyttelse, kan vi ikke lægge listen på hjemmesiden frit tilgængeligt. Derfor udsendes et link på Aktiv Kunsts nyhedsbrev 3-4 gange om året med en opdateret liste. Første gang udsendes den med april nyhedsbrevet. Medlemmer, som ikke modtager nyhedsbrevet pr. e-mail, kan kontakte Gitte Snorgaard og få listen tilsendt, tlf. 40751320.

 

Workshop maling / tegning 

Steffen Bue har afholdt en workshop/kursus i Atelieret på Hannebjerg i tegning, maling og billedanalyse d. 22. og 23. april.
Det var nogle meget inspirerende og udbytterige dage for 8 medlemmer af Aktiv Kunst.
 

Workshop glas

Knud W. Knudsen afholdt en lærerig workshop i glaskundskab og -brænding i Gutfeldtshus i  juni. Glas har helt sit eget væsen og det var spændende at få indblik i det.
 

Rakubrænding

Der blev holdt Rakubrænding på Gutfeldtsvej d. 9. maj kl. 10-14. Keramik tirsdag står for arrangementet.
 

Ekskursion

Marianne Høyland forsøger at samle tilslutning til et besøg i Raadvad-værkstederne, blandt andet hos billedhugger og bronzestøber Stine Ring Hansen i foråret. Interesserede kan henvende sig til Marianne, tlf. 21 91 72 51, hoeyland@ofir.dk
Aktiv Kunst betaler for rundvisning hvis mindst 15 deltager.
 

 

VIGTIGT NYT:
 
Aktiv Kunst indfører ny metode til betaling af kontingent og ny form for reservation af udstillinger i 2017.
Den 1. januar 2017 bliver alle nuværende medlemmer kategoriseret som tidligere medlemmer.
For at være medlem efter 1. januar skal du åbne http://www.aktivkunst.dk/Kontingent/Booking og rekvirere en personlig kode. Læs samtidig den udførlige vejledning.

Nu er du klar til igen at gå på hjemmesiden, log på med den modtagne kode, vælg din type af medlemskab, gå til betaling, indtast dankortnummer og accepter. (Kontingent for 2017 er det samme som 2016).

Herefter er du medlem og kan vælge plads på en medlemsudstilling i 2017. Følg vejledningen.

5 uger før hver medlemsudstilling åbnes for tilmelding til vagt i samme system: kontingent/booking
 
NB. Hvis du ikke melder dig ind og betaler er du efter 1. januar 2017 ikke medlem og har ingen rettigheder.
Hvis du ønsker at deltage i årsmødet/generalforsamlingen skal du betale senest den 18. januar.
Hvis du vil benytte vores værksteder og atelier skal du også betale senest 18. januar. 
Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte Annie Vabbersgaard 23301669, annie-edb@os.dk eller Gitte Snorgaard 40751320, gitte.snorgaard@mail.dk.
 
Pr. 1. januar udgår afsnittet: Kun for medlemmer på hjemmesiden, idet det delvist erstattes af bookingsystemet.
 

Hørsholm Bibliotek


Alle Hørsholm borgere har mulighed for at udstille på biblioteket (2 vægge på 1. sal ca. 10 billeder og 4 montrer til keramik, smykker mv.). En udstillings varighed er på 1 måned. Som udstiller råder man over både vægge og montrer. Gå sammen med en anden, hvis du ikke udnytter enten vægge eller montre.
Hvis du er interesseret i at udstille på biblioteket anbefaler vi at du reserverer tid som privat person.
Reserver tid hos Dorte Winsløw tel. 48495766, e-mail dwi@horsholm.dk


Sommeroplevelse


Erik og Merete Aaen har besøgt keramikmuseet CLAY i Middelfart. Det har til huse i den gamle herskabsvilla Gimmerhus fra 1857, som ligge smukt ud til Lillebælt. I en del år var stedet sommerpensionat, men blev i 1994 indviet som Keramikmuseet Gimmerhus, Center for international Studiokeramik. Her er masser af spændende keramiske værker at kikke på. En særudstilling med Hans og Birgitte Børjeson, som har arbejdet med keramik i mere end 50 år, var en oplevelse af de helt store og kan varmt anbefales.

Akvarel-weekend

Der blev afholdt akvarel-workshop i weekenden den 27.-28. februar begge dage kl.10-16 på Atelier Hannebjerg. Ane Grete Aagaard øste af sit livs erfaring, underviste i mange forskellige teknikker og viste smarte metoder. Alle deltagere fik prøvet at male landskab, blomst, frugt, vase, perspektiv, naturalistisk, abstrakt, vådt og tørt samt farvelære og anbetalinger til køb af papir, pensler, farver m.m.

 
 

 

Ekskursion.

 

Anne Rosengaard Jørgensen arrangerede udflugt for 15 medlemmer af Aktiv Kunst til besøg hos keramikeren Allan Hytholm i Skenkelsø, lørdag den 24. oktober.

Vi fik en spændende fortælling om Allans liv som kunstner på Den Kongelige Porcelænsfabrik og senere som freelance modellør og selvstændig virksomhed. Allan viste hvordan han har lavet en kompliceret støbemodel til en skulptur og fortalte om processen frem til den færdige genstand. Vi så han værksteder og udstillinger, købte lidt til foreningens bortlodning og fik kaffe/te og hjemmebagte kager.
Modeller faget er ved at uddø, Allan er den eneste nulevende modellør i Danmark.

 

Croquis - nu i nyt regi.

Kære alle croquistegnere. Vi vil ikke mere forsøge selv at lave croquishold på Fuglsanghus, men anbefale alle, der er interesserede til at tage til
Nivågård onsdage mellem kl 17.00 og 19.00.
Der er åbent for tegning hver onsdag, og prisen er kr. 50,- pr. gang

Flere har allerede afprøvet dette, og det kan anbefales.

Fritids- og Kulturrådet

Rådet har konstitueret sig ved møde den 22-09. Bjørn Nielsen, Mikkelborg Kunstforening repræsenterer de tre kunstforeninger. Kjeld Sivertsen er valgt som suppleant.

30 ÅRS JUBILÆUM !

Foreningen Aktiv Kunst blev stiftet den 23. november 1983 og kunne således fejre sit 30 års jubilæum i november 2013!  

Provisionsreglerne

Foreningens provisionsregler bør bringes i erindring fra tid til anden. De er en del af Foreningens vedtægter, som lyder således:

Ved alle udstillinger inden for Foreningens regi erlægges provision af salget. Udstilleren har selv pligt til at meddele Foreningens kasserer oplysning om salget. 

a) Udstilleren erlægger normalt 10 % af katalogprisen til Foreningen. Hvis salget sker til et medlem, ydes desuden 10 % til det købende medlem. 

b) Ved udstillinger i Fuglsanghus erlægges 20 % i provision af katalogprisen. Hvis salget sker til et medlem, deles denne provision ligeligt mellem Foreningen og det købende medlem. 

Udstillingerne i Fuglsanghus har altså deres eget system, i henhold til hvilket der erlægges 20 %. Er køber medlem af Foreningen, deles de 20 % imellem køber og Foreningen. Alle andre steder i Foreningens regi erlægges 10 %, men sker salget til et medlem af Foreningen, erlægges yderligere 10 % til køber. 

Dette efterlader ikke megen tvivl, men spørgsmålet kan så være: Hvad er i Foreningens regi ? 

Foreningens udstillinger i Fuglsanghus og Trommens foyer er naturligvis i Foreningens regi – det er medlemmernes udstillinger i Breelteparken og Louiselund også. Men yderligere udstiller nogle medlemmer løbende hos Ugebladet og i Lægekonsultationen i Kongevejscentret. Efter nedlæggelsen af Foreningens såkaldte Udstillergruppe er disse udstillinger i helt privat regi, hvorfor de ikke er omfattet af Foreningens provisionsregler. 

greenlightBestyrelsen anser det naturligvis for en af sine hovedopgaver at udnytte Foreningens udstillingsmuligheder for medlemmerne så godt som muligt.

Da langt de fleste medlemmer er billedkunstnere, er den knappe ressource på vore udstillingssteder normalt vægplads. Billeder skal op på væggen. Men på de fleste af vore medlemsudstillinger har vi også stor glæde af vore keramikere, glaskunstnere og smykkekunstnere, som for deres mindre værker ganske beskedent kræver lidt plads i vindueskarme, på podier og i montrer.

De hidtil gældende retningslinjer skærer alle over én kam: Man kan til en medlemsudstilling indlevere fire arbejder, hvoraf mindst ét vil blive udstillet, og selv om mange keramikere har fundet ud af, at reglerne for seriearbejder faktisk åbner mulighed for tilmelding af flere end fire stykker keramik, er det på de fleste udstillinger stadig sådan, at der er uudnyttet plads på gulvene til podier og montrer.

For smykkekunstnere har det hidtil været sådan, at de normalt udstiller i montrer, fordi det nu engang er den bedste måde at gøre det på.

Men det er sådan, at podier og montrer er ganske yndede af dem, der disponerer udstillingerne, fordi de stillet op ad væggene bryder vægfladerne og skaber mere liv over udstillingen, ligesom keramiske arbejder og glasarbejder ofte kan bringes til at harmonere fint med billederne på væggene.

Vi kan kort sagt godt udstille flere af de arbejder, der ikke kræver vægplads.

Derfor ændrer vi fra og med den kommende efterårsudstilling retningslinjerne, således at keramikere og glasmagere, som ikke skal have vægplads, kan indlevere op til 8 arbejder, hvoraf mindst to vil blive udstillet.

Der er til brug ved efterårs- og vinterudstillingen udarbejdet et værkindleveringsskema med i alt 8 felter, hvoraf de nederste fire er gråfarvede for at markere, at de kun er til brug for keramikere, glasmagere og smykkekunstnere.

Disse nye regler ændrer ikke ved alles adgang til at benytte sig af muligheden for tilmelding af seriearbejder. Indleveres et seriearbejde, skal der angives en samlet pris for hele serien. Udstilleren kan vælge at angive ”alt eller intet” på arbejdsfortegnelsen. Der er ikke garanti for, at hele serien vil blive optaget, men såfremt der ikke er angivet ”alt eller intet” for arbejdet, skal der være angivet pris for hvert enkelt delarbejde, hvorefter dispositionsgruppen kan vælge at udtage et eller flere delarbejder af serien for udstilling.

Den fulde ordlyd af de nye retningslinjer findes her på hjemmesiden.

Brug af vuggen i Fuglsanghus

Bestyrelsen har igennem adskillige udstillingsforløb bemærket, at kun meget få udstillere i Fuglsanghus benytter sig af muligheden for at lægge arbejder til salg i vuggen.

Derfor er det fundet rigtigst at åbne for, at alle medlemmer på alle medlemsudstillinger i Fuglsanghus kan indlevere arbejder til fremlægning i vuggen, uanset om de er udstillere på den pågældende udstilling eller ej.

Det vil fortsat være dispositionsgruppen, der bestemmer, hvad der skal ligge i vuggen, og er der for meget til rådighed, vil udstillerne på den pågældende udstilling få fortrinsret.

Ny presse i grafikgruppen

Hanne Winkel, som er medlem af vor grafikgruppe, har anskaffet en ny grafiktrykpresse, som nu er opstillet i Gutfeldtshus. Hun har meget venligt stillet pressen til rådighed for også de øvrige medlemmer i grafikgruppen, og pressen er derfor et meget stor teknisk fremskridt for hele gruppen.  

.............uden for Fuglsanghus?

Der er ingen tvivl om vore medlemmers generelle lyst til at udstille deres arbejder, også uden for Fuglsanghus. Erfaringerne viser da også klart, at den eneste virkelige begrænsning, vi har med hensyn til at finde, udvikle og bevare udstillingskapacitet i Hørsholm og omegn er den, der bestemmes af vore egne medlemmers vilje og evne til at administrere udstillingsaftaler, dvs. finde og træffe aftaler med udstillere om ophængning og nedtagning og sørge for, at de overholder de indgåede aftaler.
Det sidste er ikke det mindste !

Ikke alle udstillingssteder er lige populære blandt medlemmerne, og det kan man jo godt forstå, for medlemmerne har forskellige motiver for at udstille. Ikke overraskende er salgsmotivet fremherskende. Det er naturligt, at man reflekterer over, om ”man sælger bedre i Trommens foyer end i Fuglsanghus” eller ”man sjældent sælger noget på et plejehjem”.
Uden at tage den store diskussion om disse påstande kan man nøjes med at konstatere, at de begge er forkerte. Det rykker imidlertid ikke ved medlemmernes individuelle præferencer.

Udstillinger på plejehjem og lignende institutioner i Kommunen er imidlertid af stor betydning for både beboerne og for Foreningen. Det er en fornøjelse at være med, hver gang der ferniseres i Breelteparken, hvor der virkelig bliver gjort noget ud af det for beboere, besøgende og udstillerne. Hver udstilling, vi åbner dér, er en begivenhed !

Også for Foreningen er disse udstillinger et stort aktiv, fordi de gør os meget synlige på det kulturelle område i Kommunen, og synlighed er en forudsætning for kulturel eksistens. Der er politisk respekt for det frivillige arbejde, vi udfører. Er synlighed til fordel for Foreningen, er den til fordel for dens medlemmer. Udstillinger på plejehjem o. lign. er i øvrigt en venlig kvittering for de fordele, vi har i Kommunen ved at bruge Fugsanghus, Trommens foyer og Gutfeldtshus uden at betale en krone for det.

Udstillinger af vore medlemmers arbejder på plejehjem og lignende institutioner i Kommunen har således betydning for vor samlede synlighed i det lokale kulturelle scenarie. Dem skal vi kunne håndtere lige så professionelt, som vi håndterer vore øvrige aktiviteter.