Regler og retningslinjer

 

Ingen forening uden regler! Her kan du læse mere om:
H line 

• Retningslinjer for udstillinger generelt

Retningslinjer for udstilling i Breelteparken

Retningslinjer for udstilling i Fuglsanghus

Retningslinjer for udstilling i Trommen

Retningslinjer for Aktiv Kunsts hjemmeside

 

Kunst til velgørende formål

Bestyrelsen får af og til henvendelser fra medlemmer om økonomisk støtte til velgørende formål i form af udstillinger, som dedikeres til fx UNICEF, Røde Kors, Frelsens Hær, Børnenes Kontor etc. Hensigten er, at indtægterne helt eller delvis ved salg af arbejder fra en af Aktiv Kunsts medlemsudstillinger forlods doneres til det pågældende velgørende formål.

Selvfølgelig ser bestyrelsen meget positivt på støtte til velgørende formål. Den er imidlertid begrænset af, at den i sin forvaltning af Foreningens interesser skal holde sig ret tæt på dennes vedtægter.

Støtte til velgørende formål er i bund og grund en ganske privat sag for Foreningens medlemmer. Derfor afstår bestyrelsen fra at dedikere medlems-udstillinger til bestemte velgørende formål, men overlader det til de udstillende medlemmer selv at bestemme, om indtægterne fra deres solgte arbejder helt eller delvis skal doneres til sådanne formål.