Retningslinjer Fuglsanghus

 
 
Overordnet gælder retningslinjer for Aktiv Kunst udstillinger generelt. Desuden særligt for Fuglsanghus:
 
 Fuglsanghus
 
Åbningstiderne i Fuglsanghus er fredag-lørdag-søndag og helligdage kl. 12-17.
 
Udstillingen åbnes altid på en lørdag, hvor fernisering finder sted kl. 14.
 H line

Arbejderne til udstilling afleveres i Fuglsanghus mandagen før ferniseringen kl. 17-18. Sammen med arbejderne afleveres skema med arbejdsfortegnelse og priser.  Indbydelser til udstillinger tilsendes pr. email til udstillere og kan altid hentes på hjemmesiden.
 
Udstillingsgenstande skal ved indleveringen være forsvarligt klargjorte til ophængning/udstilling:

Billeder skal være forsynet med snor eller ståltråd på tværs, svarende til det man normalt bruger ved ophængning hjemme, 4-8 cm fra overkant er en god placering.
Skriv navn, titel og pris på en seddel som hæftes/klæbes på bagside i kanten af billedet eller på underside af skulptur således at sedlen kan vippes frem og læses fra forsiden / ovenfra.

Efter disponering og ophængning må billeder og udstillingsgenstande ikke flyttes.

Værkerne skal afhentes på udstillingens sidste åbningsdag kl. 17, ikke afhentede værker vil gå til udlodning på næste årsmøde.

Aktiv Kunst påtager sig ikke ansvar for ikke forsikringsdækkede skader på indleverede genstande (glas, rammer, ridser, etc.)
 
Ud over de indleverede arbejder har hvert medlem, der udstiller på den pågældende udstilling, mulighed for at lægge et antal arbejder i Foreningens vugge. Sådanne arbejder skal være på papir og uindrammede, og kunstnernavn og pris skal angives på bagsiden. I tilfælde af, at antallet af indleverede arbejder til vuggen overstiger vuggens kapacitet, fordeler dispositionsgruppen den rådige plads ligeligt blandt de medlemmer, der har indleveret arbejder til vuggen.
 
Videre kan udstillere, under deres egen udstillingsvagt (2,5 time), stille postkort og andre SMÅ genstande til salg på klaveret i vagtstuen. Postkort og små kunstværker skal præsenteres i eget stativ med angivelse af kunstnernavn og pris og skal sælges mod kontant betaling eller mobile pay, direkte mellem køber og kunstner. Aktiv Kunst har ingen andel i eller ansvar for "klaver salg". Genstandene skal fjernes igen, så snart pågældende medlems udstillingsvagt slutter.
 
Arbejder, der fremlægges til salg i vuggen, er ikke omfattet af Hørsholm Kommunes forsikring og fremlægges for det pågældende medlems egen risiko for tab og beskadigelse.
 
Arbejder, der ikke er medtaget på udstillingen, kan afhentes på ferniseringsdagen kl. 16 eller inden for udstillingens øvrige åbningstid.
Solgte og ikke-solgte arbejder afhentes på dagen for udstillingens afslutning og lukning kl. 17-18.