Årsmøde

Indkaldelse til ordinært årsmøde 2019:

Aktiv Kunst indkalder herved til ordinært årsmøde (generalforsamling) 

Mandag den 21. januar kl. 19.30-22.00
 
I Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2, 2970 Hørsholm

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gruppernes beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent for 2020
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest lørdag den 12. januar. Kjeld Sivertsen, Stampetoften 7, Hørsholm, ingksivertsen@gmail.com

For at være registreret som medlem på årsmødet skal du være meldt ind og have betalt kontingent for 2019.

Efter årsmødet afholdes lodtrækning om ret til valg mellem ca. 40 indkøbte kunstværker.
Gevinsterne kan besigtiges fra kl. 19.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

-----------------

Beretening 2018

Referat fra årsmødet 2019

----------------------------------

 
Her ses referater fra tidligere årsmøder. 
 
 
 
 

Beretning fra bestyrelsen 2014
Referat af årsmøde 2014

Beretning fra bestyrelsen 2013 
Referat af årsmøde 2013

Beretning fra bestyrelsen 2012
Referat af årsmøde 2012  

Referat fra årsmødet 2011
Bestyrelsens beretning 2011

Referat fra årsmødet 2010
Bestyrelsens beretning 2010