Årsmøde

Beretning 2017

 
Indkaldelse til medlemmernes årsmøde (generalforsamling) tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.30 i Fuglsanghus.
 
Dagsorden:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Gruppernes beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent for 2018
Ændring af vedtægter: 
§3 Medlemskab.
   Type A. Ret til at deltage i alle kurser, workshops, ekskursioner, foredrag mm,     lodtrækning om indkøbte kunstværker
   Type B. Som A + ret til at udstille på mindst 1 medlemsudstilling pr. år i               Fuglsanghus
   Type C. Som B + ret til at bruge vore værksteder
Fastsættelse af kontingent for 2019
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
Afslutning
 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.
 
Efter årsmødet afholdes lodtrækning om indkøbte kunstværker.
Døren åbnes kl. 19.00.
 
 
----------------------------------
 
Her ses referater fra tidligere årsmøder. 
 
 
 
 

Beretning fra bestyrelsen 2014
Referat af årsmøde 2014

Beretning fra bestyrelsen 2013 
Referat af årsmøde 2013

Beretning fra bestyrelsen 2012
Referat af årsmøde 2012  

Referat fra årsmødet 2011
Bestyrelsens beretning 2011

Referat fra årsmødet 2010
Bestyrelsens beretning 2010